Trilling & Vibratie

Alles in het universum is energie, één gigantisch netwerk van trillingen. Je zou het kunnen zien als één groot wifi-netwerk waarin alles en iedereen verbonden is.
Maak verbinding met eigen diepere voelen en ervaar de verbondenheid die er altijd al was. Klank is ook een trilling. Door deze trillingen brengen klanken je dichter bij je ware Zelf waarin verbondenheid en eenheid altijd al was. Jouw ware Zelf mag nu terug vrij worden getrild.

Stacks Image 17
Stacks Image 15